Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

 

oblikovanje


Posvet »Razvoj integracijske mreže – primer Ljubljane, Pobuda za vzpostavitev MREŽE ORGANIZACIJ NA PODROČJU MANJŠIN, MIGRACIJ IN INTEGRACIJE – INTEGRACIJSKI FORUM« je bil organiziran 7. in 8. aprila 2010 v prostorih Prešernove dvorane ZRC SAZU. Posvet je nastal v soorganizaciji ZRC SAZU, Mirovnega inštituta in Slovenske filantropije. Na eni strani je pomemben rezultat projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraževanje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo, na drugi strani pa predstavlja osnovo za oblikovanje migracijskega foruma – informacijsko/komunikacijske mreže.
Na posvetu smo temeljito preučili področje integracije, migracij in manjšin iz različnih zornih kotov in soočili mnenja, poglede in informacije vseh najbolj pomembnih akterjev na tem področju z namenom, da jih povežemo v aktivno mrežo. Posveta so se udeležili povabljeni govorci, ki delujejo v raziskovanju, vladnem in nevladnem sektorju ali kot člani društev priseljencev, in zainteresirana javnost. Program posveta in video zapis si lahko ogledate spodaj.

Rezultat posveta je oblikovana mreža Migracijski forum, ki deluje kot Google skupina.

V mrežo se je možno vključiti na povabilo.

  

 ___________
program foto ____________

 

nacionalne_analize

              gumbek_gradivo_copy       
Medkulturni odnosi in predšolska vzgoja            Nives Zore
      gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in prvo ter drugo triletje osnovne šole
Mihaela Kerin
      gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in tretje triletje osnovne šole

Vojko Kunaver
      gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in srednje šole
Tanja Popit
      gumbek_gradivo_copy Medkulturni odnosi in izobraževanje odraslih
dr. Natalija Vrečer
gumbek_gradivo Slovenščina kot drugi ali tuji jezik
mag. Metka Lokar