Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

oblikovanje


Posvet Razvoj integracijske mree primer Ljubljane, Pobuda za vzpostavitev MREE ORGANIZACIJ NA PODRO?JU MANJIN, MIGRACIJ IN INTEGRACIJE INTEGRACIJSKI FORUM je bil organiziran 7. in 8. aprila 2010 v prostorih Preernove dvorane ZRC SAZU. Posvet je nastal v soorganizaciji ZRC SAZU, Mirovnega intituta in Slovenske filantropije. Na eni strani je pomemben rezultat projekta Strokovne podlage, strategije in teoretske tematizacije za izobraevanje za medkulturne odnose in aktivno dravljanstvo, na drugi strani pa predstavlja osnovo za oblikovanje migracijskega foruma informacijsko/komunikacijske mree.
Na posvetu smo temeljito preu?ili podro?je integracije, migracij in manjin iz razli?nih zornih kotov in soo?ili mnenja, poglede in informacije vseh najbolj pomembnih akterjev na tem podro?ju z namenom, da jih poveemo v aktivno mreo. Posveta so se udeleili povabljeni govorci, ki delujejo v raziskovanju, vladnem in nevladnem sektorju ali kot ?lani drutev priseljencev, in zainteresirana javnost. Program posveta in video zapis si lahko ogledate spodaj.

Rezultat posveta je oblikovana mrea Migracijski forum. V mreo se je mo? vklju?iti
preko e-pote This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

siva-crta vabilo program foto siva-crta

galerija_0000_Layer 6 galerija_0001_Layer 5 galerija_0002_Layer 4 galerija_0003_Layer 3 galerija_0004_Layer 2 galerija_0005_Layer 1