Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from


Pri organizaciji mreže smo izhajali iz svojega poznavanja razmer v Sloveniji, ki temelji na raziskovalnih projektih, ki smo jih raziskovalci ZRC SAZU, Pedagoškega inštituta, Andragoškega centra in Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani izvedli v preteklosti. Z medkulturnimi odnosi in aktivnim državljanstvom v vzgoji in izobraževanju se v Sloveniji ukvarja kar nekaj inštitucij: od raziskovalnih, izobraževalnih, vladnih do nevladnih organizacij. Vendar pa je njihova dejavnost nekoordinirana, pogosto vezana le na posamezne kraje ali regije. Med njimi ni komunikacije, ki bi omogočila sinergijo pozitivnih pristopov, delovanj, spoznanj in dosežkov, zato njihovo delo ostaja parcialno, pogosto odvisno od angažiranja posameznikov, ki so senzibilni za izzive večkulturnega okolja. Delo je bilo zato usmerjeno v izgradnjo komunikacije in pretoka informacij med obstoječimi akterji, ki delujejo na področju vzgoje za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo v Sloveniji ter njihovo povezavo v trajnejšo mrežo sodelovanja inštitucij in posameznikov ter postavitev spletnega portala.

Definirali smo štiri kategorije institucij, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo:

- vzgojno - izobraževalne institucije in posamezniki, ki delajo neposredno z uporabniki
- akademske raziskovalne in pedagoške inštitucije
- svetovalne in druge javne inštitucije
- civilna družba, nevladne organizacije in društva.

Rezultat projektne dejavnosti je bila postavitev dveh registrov o akterjih na področju vzgoje in izobraževanja (vseživljenjsko učenje) za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo v Sloveniji:
 

Register inštitucij po regijah 

Register inštitucij po dejavnostih za celo Slovenijo

Objavljamo seznam aktivnih institucij in posameznikov, ki so na regionalnih posvetih projekta predstavili primere dobrih praks, ter sodelujočih institucij in posameznikov, ki so na posvetih projekta prisluhnili predstavitvam in aktivno so-oblikovali zanimive diskusije. Vzpostavili pa smo tudi e-mrežo:

aktivni

sodelujoči   

e-mreža