Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from


Raziskovalni projekt je izhajal iz analize stanja in izzivov, ki so povezani s posebnostmi različnih okolij in mest v Sloveniji in je bil usmerjen v iskanje alternativnih pristopov, rešitev za posamezna okolja. Zato je bilo nujno, da smo v prvi fazi analizirali razmere in že opravljeno delo v različnih krajih in območjih Slovenije. V ta namen smo organizirali regijske posvete (7 posvetov; 20-30 udeležencev na posvet), na katere smo povabili vse kategorije identificiranih institucij in posameznikov (OŠ, SŠ, VŠ, knjižnice, enote Zavoda za šolstvo, Ljudske univerze, NVO, predstavniki občin, družbeno aktivni posamezniki).

Posveti so imeli štiri osnovne cilje: prvič, postaviti temelje komunikacijske mreže (registri); drugič, evidentirati aktivnosti za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo, ki so jih omenjeni akterji realizirali v preteklosti; tretjič, izluščiti predloge za primere dobre prakse ob aktivni udeležbi udeležencev posveta; in četrtič, narediti seznam predlogov udeležencev posvetov, kako v njihovem okolju v prihodnje pristopiti k vzgoji in izobraževanju za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo. Pri organizaciji regijskih posvetov so nam pomagali svetovalci, ki v svojih okoljih že več let delujejo na področju vzgoje in izobraževanja za medkulturne odnose in aktivno državljanstvo.

Udeleženci so na posvetih predstavili dobre prakse, a so izpostavili tudi številne težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delovanju. Različnealternativne rešitve in pristope k odpravljanju težav smo zabeležili v obliki zapisnika pobud.zapisnikpobud