Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Why Do We Want To Help Payday loans You can borrow from

Ves čas izvajanja projekta so potekala strokovna srečanja v Ljubljani na teme, ki konstituirajo medkulturne odnose in aktivno državljanstvo.

Zamislili smo si serijo pogovorov – klepetalnic dveh ali več posameznikov oz. posameznic, ki so potekale v malem in velikem atriju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, na Novem trgu 2 v Ljubljani. Vsakokratna klepetalnica je bila dinamično srečanje, ki se je navezovalo na konkreten dogodek ali proces, ki je bil v danem trenutku družbeno relevanten. Uvodno srečanje smo posvetili »boju za spomin« na prelomne dogodke polpretekle zgodovine, osrednji cilj srečanj pa je bil namenjen odprtemu pogovoru o konceptih medkulturnih odnosov in aktivnega državljanstva; o zakonodaji, ki je povezana s vprašanjem državljanstva; preteklih in aktualnih državljanskih iniciativah v Sloveniji in v mednarodnem prostoru, ki zaradi vse hitrejšega razvoja, rastoče mobilnosti, oblikovanja novih »interesnih plemen« vplivajo na preoblikovanje pomena in vloge aktivnega državljanstva na nacionalni in kontinentalni ravni. Srečanja so bila namenjena ohranjanju živosti civilne družbe ter njeni refleksiji. Gostili smo učitelje, profesorje, študente in vse posameznike, ki se aktivno odzivajo na pereča vprašanja večkulturne družbe in vloge politično izobraženega in aktivnega državljana.

 

 

 

 

 

 

arhiv